Utgivna artiklar

 

Thomas Sverkers utgivna artiklar och hållna föredrag inom släktforskningen.

 

Släktforskarnas Årsbok

1999 "Några borgmästarsläkter i Hudiksvall 1582-1680".

1999 "Genealogiska samlingar på Hälsinglands Museum".

2003 "Svinfots-släkter i Sverige"

Släkt och Hävd (Genealogiska föreningen i Stockholm)

"Ericus Magni, stamfar för släkten Svinfot och andra kyrkoherdar i 1500-talets Hälsingland", SoH 1993 nr 3-4


"Tillägg till Sikeborgs artiklar 1990 och 1991", SoH 1993 nr 2.

"Hälsingefogden Olof Andersson, hette han Burman ?", SoH 2000 nr 3-4 s216.

Ursprunget (Hudiksvallsbygdens släktforskarförening)


"Släkten Rogstadius äldsta led", Ursprunget nr 1 1997.

"Rut-Anna - kuckelgumman", Ursprunget nr 1 1999.

"Jonas Ersson - en mansdråpare ?", Ursprunget nr X 2000.

"Wickbergska samlingarna om Hälsinge regemente"

Alir-anor (Forskarföreningen Alir i Söderhamn.)


"Skomakaren Lars Morin", Alir-anor 1991 nr 3,

"Glöm inte bort skråarkiven", Alir-anor 1991 nr 3,

"Emigranter !", Alir-anor 1994 nr 2,

"Wickbergska samlingarna om Hälsinge regemente" Alir-anor

"Bruns samlingar på Hälsinglands museum", Alir-anor

"Lars Morin - var han en Sjöman" - en utredning i släkterna Zele och Sjöman, Alir-Anor.Rut-Olles Släktförening i Hudiksvall, grundad. 1987.

(Rör främst Hälsingtuna och Rogsta socknar i Hälsingland.)

"Rut-Olle släkten del 1",1987. 1:a uppl.

"Rut-Olle släkten del 1", hft (64s) 1997 2:a uppl. "Ättlingarna -Våra släktingar"

"Rut-Olle släkten del 1", hft 2002 3:e uppl. "Ättlingarna -Våra släktingar"


"Rut-Ollesläkten del 2", 1994- (pärm) "Förfäderna, våra rötter".

"Jordeboken för Hälsingtuna 1623-1741", hft stencil 1994.

"Dödeboken för Hälsingtuna 1688-1760", hft Stencil 1999.

Västgötarötter - nättidning för släktforskare

(Redaktörskap 2000-06-2002-12. (ca 40 000 besök per år))


"Det oönskade barnet", 2000.

"Släktskap, hur mycket släkt är man", 2002

Thomas Sverker "kåserar" kring släktskapstermer

När man har gemensamma anor med en annan person är det intressant att räkna ut hur mycket släkt man är. Men hur skall man definiera släktskap? Kan man bortse från genuppsättningar och utgå från att en kusin är en kusin? Är det hur stor del av släkten som utgörs av gemensamma anor som avgör? Min morfars anor utgör 1/4 av mina anor, innebär detta då att jag är 25% släkt med honom? Ja, detta kan vid första anblicken synas logiskt.

Innebörden av resonemanget blir att jag är 50% släkt med min mor och har jag dessutom helsyskon så är jag 100% släkt med dem. Detta torde betyda att min mors helsyskon är lika nära släkt med mig som min mor. Är jag då lika mycket släkt med mina kusiner som med min mor? Och är jag då lika mycket släkt med min farbror som min egen far?

Rötter nättidning för släktforskare.

Wickbergska samlingarna

Anbytarforum mina viktigaste bidrag till diskussioner.

Släktskap hur mycket släkt är man (2001-)  (LÄS HÄR)

Tomas Brolins anor (2001-)

Hälsingtuna (2000-) (LÄS HÄR)

Sveriges släktregister för Hälsingland (2000-)

Släkten Svinfot (1999-) (LÄS HÄR)

Styrelseuppdrag inom släktforskningen

Västgöta Genealogiska förening (ca 800 medlemmar) 1998-2002.

Rut-Olles släktförening (ca 80 medlemsfamiljer), 1987-

Föredrag eller liknande bortsett från släktträffar.

Ett gårdsarkiv berättar - Hälsinglands museum 1999

Källor för släkt och hembygdsforskare - Hudiksvallsbygdens 1999

Gårds och byvandring Tolsta-Smälsk - Hälsingtunas hembygdsförening 2002.

Skålbo - kulturhistorisk vandring 2005 (50 personer)

Lingarö - dess historia 2005 (Lehman och Ostindiska Kompaniet) (60 personer)

Greven i Bäck, Forsa sn - Vem var han ? -  Medeltidsdagarna, Forsa Forntidsgård 2006 (ca 50 pers)

Arrangör och föredragshållare för släktträffar

1987 100 personer Via, Rogsta

1992 120 personer Hudiksvall Folkets hus

1997 80 personer Hudiksvall Högliden

2002 80 personer Västerrå, Hälsingtuna

2007 80 personer , Hudiksvall

Om släkträffarna -LÄS HÄR

 

Släktartiklar eller historiska artiklar

av Marie Sverker

Västgötarötter

Sjuhärad och Knallehandelns framväxt (LÄS HÄR)

Bouppteckningar och folkets näringar - Sandhults socken (LÄS HÄR)

Övrigt

Soldattorp och soldater runt Ekås, Sandhults sn (Häftad stencil)

 

Mer om / av Thomas Sverker finner du här ******

Thomass Thomas Sverker 1999 


 den 22 december 2012, umbraco_system

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco