Soldater

Soldaterna i Sandhult tillhörde Elfsborgs regemente och Vedens kompani. Ett antal gårdar tillsammans utgjorde en rote som skulle underhålla en soldat/knekt. Ofta anlades soldattorpet på utmarkerna, på så sätt slapp bönderna att ha torparfamiljerna alldeles inpå knuten. Inom Sandhults socken fanns följande rotar/soldattorp.

Sandhult socken
1142 Sandared (Ekås)
1143 Nohltorp
1144 Bäckabol,
1145 Pålsbo (Pilhem)
1146 Sundshult (Strömsholm i Ekås)
1147 Öndered (Högstorp i Ekås)
1148 Götsered (Hultatorpet senare Bohem)
1161 Varvhult
1162 Kyrkbohl
Västra Tå,
Börshult,
Nääs Storegård,
1166 Espholmen 1167 Risa 1168 Hedared Haraldsgården,
1169 Hedared Skattegården,
1170 Hedared Ericsgården

Arbete om soldaterna runkt omkring Ekås......

För soldaterna runt omkring Ekås (Götsered+Kypered)  finns ett arbete gjort 1988 av Marie Sverker (född Gustavsson). (rote 1142,1146,1147,1148). Här kan du ladda ner hennes arbete. Komihåg att alltid ange källa om ni plockar uppgifter ur andras arbeten

Följande soldater från Sandhult var med och byggde Göta Kanal (1823): (läs mer)

Nr. 1142 Sandared, Sandhult Lars Svan 33 år
Nr. 1143 Noltorp, Sandhult Hans Fyhr 28 år
Nr. 1144 Bäckebol, Sandhult Hindrik Rodin 38 år
Nr. 1146 Sundshult, Sandhult Jonas Eld 47 år
Nr. 1161 Warfhult, Sandhult Lars Warf 32 år
Nr. 1162 Kyrkebohl, Sandhult Johannes Boo 22 år
Nr. 1168 Hedared Haraldsg. Hedared Pär Bok 33 år 

 Anna Karlsson skriver här lite om soldaterna under Pålsbo rote (Pilhem).

 

 den 11 november 2007, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco