Ebbared

Namnet betyder "Ebbes röjning", där slutändelsen -red, som betyder röjning är densamma som på andra platser i Sverige kallas "-ryd" (Småland), "-rup" (Skåne), "-röd" (Värmland). När levde då denne Ebbe ? Svårt att säga , gissningsvis någon gång i slutet på järnåldern (500-1000 e.kr) och möjligen uppstod de närbelägna gårdarna Götsered och Kypered ungefär samtidigt. I vilket fall under en förkristen tid då inte heller sockenbegreppet Sandhult existerade. Troligtvis är det ängarna och åkermarkerna närmast Ebbared Östergården som är "Ebbes röjning".

Redan 1545 fanns det två gårdar och åtminstone på 1600-talet och senare gick de med benämningen Östergården (senare nr 1) respektive Västergården (senare nr 2). Några belagda namnformer är Ebboröd (1545), Ebberydh (1578), Äbbare (1650), Ebbared (1877).

PÅ 1600-talet donerades halva Ebbared till (majoren) Daniel Bånge och blev en frälsegård. Sedermera blev det återköpt till skattegård. Om man tittar på Ebbared i jordeboken för 1680 framgår det att "Captain" Daniel Bånge hade ett kronohemman i Ebbared som stod öde. Brukaren uppgavs heta Håkan och var soldat. Från andra källor vet vi att detta avser Västergården för där fanns Håkan. Ryttaren och soldaten Swen i Ebbared brukade ett hemman som ägdes av Erik Nilsson Drakenberg.

Information om släkten Drakenberg.

Daniel Bånge bodde i närheten av Borås och jag vet att han bland annat hade intressen på Sjöbo.

Utdrag ur  Borås-Sandhult-Torpa födelsebok:

1) Bånge Anders f. 1668-08-17, son t. Major Daniel Bånge. Hustru okänd.
2) Bånge Annika f. 1668-12-02, oäkta dotter t. Daniel Danielsson Bånge. Moder okänd.

Ur Borås dödbok:

3) Major Bånges svärmor död 1681-11-23
4) Major Daniel Bånges barn död 1663-11-23
5) Major Daniel Bånges dotter död 1663-05-12

(Ovanstående registeruppgifter från Anbytarforum av A-S Sterner)

Titta på Ebbared hur det ser ut idag !den 21 februari 2009, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco