Sandhult

Uppdaterad 2009-10-05.

Här publicerar jag efterhand olika saker kring Sandhult och dess fornstora dagar. Förhoppningsvis kan några av länkarna hjälpa dig att hitta rätt i din egen forskning.

Register till kyrböcker.

Mängden register över svenska kyrkböcker ökar ständigt. Man måste dock vara införstådd med att en avskrift eller ett register enbart är en hjälp i släktforskningen inte en ersättning för originalkällan. Vill du vara säker på att du har och återger korrekta uppgifter i din egen forskning bör registeruppgifterna alltid kontrolleras mot originalet.

En flitig släktforskare som bidragit till att göra avskrifter ur olika källor gällande Sandhult är Tage Svantesson i Östadkulle. Hans arbeten har getts som gåva till Alingsås Släktforskarförening som publicerar dem på sin hemsida. Ladda ner Sandhults socken tom 1750  -uppgifter från ett flertal källor som sammanställts. (PDF-fil).  Kanske hör du till dem som redan införskaffat CD-registret "Födda i Vedens härad 1688-1900 där du kan hitta många Sandhultsbor. Registret kan beställas från Borås Släktforskarförening.

Kyrkböcker på nätet.

Idag finns de flesta kyrkböcker inscannade och digitalt läsbara hos Genline. Här hittar du vad som finns där för Sandhult. Tänk på att Sandhult är en annexförsamling till moderförsamlingen Bredared. Det innebär att en del av Sandhults kyrkobokföring kan återfinnas i Bredareds kyrkoböcker. När det gäller den allra äldsta födelseboken (från 1642) så återfinns den tillsammans med födda i Torpa församling.

Torpare och soldater i Sandhult.

Sandhults Hembygdsförening har genomfört en omfattande torpinventering. Resultatet finns numera i tryckt bokform och den kan beställas här. Soldaterna i Sandhult tillhörde Elfsborgs regemente och Vedens kompani. För soldaterna runt omkring Ekås finns ett arbete gjort 1988 av Marie Sverker. Här kan du ladda ner hennes arbete. Komihåg att alltid ange källa om ni plockar uppgifter ur andras arbeten. Mer om soldaterna...

Diskutera med andra om dina förfäder i Sandhult.

På Släktforskarförbundets hemsida RÖTTER finns ANBYTARFORUM här kan du föra seriösa diskussioner med likasinnande på just de områden eller släkter du är intresserad av. Här finner du diskussionen kring Sandhult. (Titta även här och här) Om det råkar vara så att du är intresserad av emigranter från Sandhult så kanske du kan hitta några av dem här.

Gamla kort

Hembygsföreningen förfogar idag över en samling gamla som nya kort över människor, platser och hus i Sandhult. Kanske du kan tillföra något. Det är viktigt att korten bevaras för eftervärlden och framförallt att personerna på korten identifieras innan det är för sent !  Skriv alltid ner på kortets baksida vem det föreställer !  Kan du bidra med något ? Kontakta isåfall hembygdsföreningen !

PorträttAxelAmandusSandhult 

Axel Amandus Larsson f. 1877 Slättaryd, Sandhult (sedan bosatt i Ekås)

Sveriges Släktforskarförbund har på sin hemsida startat en fotodatabas (Porträttfynd)över så kallade porträttsfoton. Här kan man skicka publicera sina kort, tala om vilka de föreställer och tom få hjälp att identifiera korten. För Sandhults del finns följande kort publicerade ***

Gamla kartor.

Om man vill levandegöra sina förfäders "liv´och leverne" kan gamla kartor vara till god hjälp. Att fördjupa sig i dessa kartor kan bli som en spännande resa genom tid och rum. Idag finns en hel del historisk kartor digitaliserade och kan således återfinnas på Lantmäteriets hemsida. Kartan nedan visar några gårdar i Källhult, Sandhults sn. Vägen markerad som 155 visar där vägen går än idag. På den här länken finner du exempel på historiska kartor för några byar i Sandhult ***

Karta

Näringar och yrken i Sandhult.

Vad sysslade man då med om man bodde i Sandhult för några hundra år sedan ?  På grund av de dåliga förutsättningarna för ett effektivt jordbruk har Sandhultsborna i alla tider fått söka sig andra sätt att försörja sig på. En liten inblick i detta får man i utdraget ur Marie Sverkers C-uppsats; "Näringar i Sandhults socken" (1994), som publicerats på Västgötarötter. Bouppteckningsregister för Sandhults socken finns avfotograferat och till försäljning hos Arkiv Digital.

Domböcker - "Brott o straff" från Sandhults socken.

För att verkligen levandegöra våra förfäder är domböckerna ett oerhört viktig komplement till övriga källor. Än så länge finns ytterst lite publicerat utan man är hänvisad till originalkällorna. Några tidsdokument för Sandhult ur domböckerna kan dock återfinnas på sajten www.domboksforskning.se under rubriken Vedens härad.

Dialekten i Sandhult

Svårt att förstå "di infödde" - då finns ett underbart hjälpmedel här - nämligen en ordlista till Sandhultsmålet ! Listan skapades 2005 av hembygdsföreningen.

Fornminnen i Sandhult

Idag kan man snabbt hitta intressanta platser och fornminnen i en specifik socken. Här har du länken för alla fornminnen i Sandhult. Nästan 200 fornminnesskyddade platser finns det inom socknen. Naturligtvis många fler kulturhistoriska platser som är värda att bevaras för framtiden.

Länkar kring Sandhult

Lite blandade hembygdshistorier från Sandhult av Anna Karlsson ***

Byarna Hultet, Melltorp och Espholmen av Anna Karlsson

Vackra bilder från Sandhults socken ***.  

Vackra bilder på Hedareds Stavkyrka ***.

Om Sandhults kyrka ***.

Historisk litteratur om Sandhult ***.

Sandhults Hembygdsförening ***.

Förfäder från Sandhult.

Antavla för Inge Frisk med kopplingar till flera byar i Sandhult ***.
Släkttavla för familjen Edlund med kopplingar till Ebbared och Fornsjöhult ***.

Antavla för Anna Karlsson - förfäder ibland annat Sandhult (Torp, Östra Tåå, Rydet, Västra Tåå, Risa, Hedared, Melltorp, Pålsbo, Backabo)***.den 6 oktober 2009, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco