Smälsk

Jon Jakobsson Smälsk - militär fortfarande 83 år gammal!

Det här är historien om min förfader Jon Jakobssons Smälsk och hans öden i 1600-talets Sverige. Det unika med Smälsk är att han (om man skall tro åldersuppgiften i dödeboken) var soldat fortfarande vid 83 års ålder. Namnet Smälsk kommer från byn med samma namn i Hälsingtuna socken vid Hudiksvall i Hälsingland. Att levandegöra en person och det han varit med om är inte alltid lätt men här är ett försök att ge dig som läsare ett nyanserat intryck om vad som står att finna om den manhaftige löjtnanten Smälsk i tillgängliga källor. Speciell tonvikt har lagts på hans militära historia.(Källor till hela historien om Smälsk)

Jon Jakobsson förefaller varit född 1601 i Smälsk, Hälsingtuna socken (Hälsingland) som son till bonden och nämndemannen Jakob Jonsson. Efter ett långt och strapatsrikt liv avled Smälsk och begravdes i Järvsö kyrka där hans gravsten står att finna.

Smälsk var gift åtminstone två gånger. Första giftermålet var med Dordi Andreasdotter Wulff vars bakgrund än så länge är okänd. Hon kallas i en källa för Dorothea Tyrenia vilket kan vara en ledtråd var man skall söka efter hennes ursprung. Dessutom gifte han sig på äldre dagar med kyrkoherdedottern Anna Faalan från Järvsö. Mer om familjen --->

Sammanfattning av den militära karriären.

Korpral i början av 1640-talet i Hälsinge regemente; furir vid Johan Murs (8:e) kompaniet 1644; sergeant 1647; fältväbel 1648; kommenderad under överste G. Rosenskantz regemente (livkompaniet) ca 1655. Fänrik därstädes i Hofländers kompani 1656, flyttad till livgardet, Storms kompani. Blev tillfångatagen i Preussen 1659, återkom 1660 och var samma år fänrik vid Hälsinge regemente vid Johan Halvfastssons (8:e) kompani. Löjtnant 1675 först vid Ovansjö kompani och efter omorganisationen 1681 flyttad till Delsbo kompani. Avsked 1684 med underhåll från Vadstena krigsmanshus.(Wickberg).

Krigstågen

Jon Jakobsson Smälsk började sin militära karriär redan på 1630-talet. År 1644 dyker han upp i rullorna som furir i Hälsinge regemente under namnet Jon Jakobsson Wästie. 1644-45 tillbringade han som kommenderad till sjöss under Karl Wrangel och året därefter tillhörde han de trupper som sändes till Jämtlands försvar. Året var nu 1647 när Smälsk och det kompani han tillhörde fick order om att bege sig till krigskådeplatsen nere i Tyskland. Den 3:e september detta år huserade kompaniet vid Gross-Glogau, varifrån det senare marscherade på det Böhmiska fälttåget. Smälsk eller Wästie som han fortfarande kallade sig hade nu avancerat till sergeant och befordrades redan nästa år till fältväbel, som vid denna tidpunkt var den högsta underofficersgraden. Nästa fälttåg som vi med säkerhet vet att Smälsk deltog i, var mot Polen och Danmark, om detta fälttåg berättar Smälsk i ett brev till sin hustru.

Men vad gjorde man egentligen i Polen ? Här får du bakgrunden till det "polska äventyret".

Kan vi då utifrån det vi vet följa med Smälsk på fältet ? Följ länkarna nedan så får du se!

Ett brev till hemlandet.

Brevet var daterat den 27 mars 1657 i Thorn i Preussen och i brevet berättar Smälsk för sin hustru om fälttåget mot Polen. Här nedan en sammanfattning av den militära information som Smälsk lämnar:

När han kom över sjön till Wolgast (15 juli 1655) så blev Smälsk kommenderad bort från sitt gamla kompani (Hälsinge regemente) och hamnade istället som fältväbel under överste Rosenkans. Därefter begav man sig till Danzig och till staden Pudsk där man stannade till hösten 1655. En månad före jul var det dags igen. Sjövägen fraktades man till Greifswald och stannade där i garnision under 10 veckor.

Den första februari 1656 befordrades han till fänrik under överste Rosenskans regemente och under major Johan Hamiltons kompani och man marscherade sedan från Greifswald till Posen i Hög-Polen där de låg i sex månader. I Posen dog mer än hälften av soldaterna i Pesten och de som överlevde marscherade ifrån Posen till Thorn i Preussen.

I Thorn överlämnade överste Gynther Rosenskans sitt folk till "Hans Kongelige Majestäts livgarde" och Smälsk blev fänrik under kapten Storms kompani. Han tillhörde fortfarande den 27 mars 1657 kungens livgarde och Storms kompani men han skriver till hustrun att han hoppas få komma till sitt gamla regemente (Hälsinge-) och att även den "lilla hopen hälsingesoldataer som är här önskade detsamma.

Han tillägger att "så var vår konung (Karl X Gustaf) här i Thorn med sin armé och gick härigenom in åt Krakow nu den 25 mars (1657), men vad freden anbelangar, så vet jag intet att skriva, utan strida och slåss immerfort."

Tillfångatagen !!

Man kan då fråga sig hur det var möjligt för Smälsk att bli tillfångatagen i Preussen 1659 (se ovan). Borde inte han befunnit sig i Danmark? Saken var den att vid Karl X Gustavs avtåg mot Danmark så hade de svenska befästningarna i VästPreussen försetts med svenska soldater. Under 1659 föll den ena befästningen efter den andra i fiendens händer och det var med all sannolikhet då som Smälsk tillfångatogs. Året därefter har han släppts och finns då i Ovansjö kompani, Hälsinge regemente.

Tiden som följde efter fångenskapen förefaller varit relativt lugn för Smälsk. År 1675 hade han uppnått befälsgraden löjtnant och tillhörde Ovansjö kompani i Hälsinge Regemente. Oroligheter i Skåne gjorde att han hamnade i Malmö där Smälsk tillhörde garnisionstrupperna.

Mer om det skånska äventyret här --->den 27 augusti 2007, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco