Halsta 1 Anor

Brita Christophersdotter, född 1710 Halsta 1, Oppigår'n, Ryssgården och hennes förfäder, tillika innehavare av släktgården.

Förkortningar
ö=öresland
hf=husförhör
mtl=mantalslängd
tl=tiondelängde
bskl=boskapslängd
db,vb,fb=döde, vigde resp. födde (kyrkoarkivalier)
bou=Bouppteckning.

*** Generation I ***
far (5:18) Halsta 1, 1705-38.
2 Christopher Eriksson, född 1674, död 1739 i Halsta.
Bonde i Halsta 1, 1705-38. Hemmanet omfattade 7 öresland.

Enligt dödeboken uppges Christopher levt ett mycket stilla och saktmodigt liv. Begravningen ägde rum den 29 mars 1739. Christopher var enligt sägnen den som räddade gården Hallsta 1 "Oppegården" undan från ryssarnas härjningar 1721. När de kom till gården bjöd han helt sonika in dem till ett dukat bord med det bästa som huset kunde erbjuda i matväg.

Oppegården var den (enligt mångas uppgifter) enda gården som inte brändes i Hälsingtuna. Enligt traditionen skall de ryska kosackerna använt gården som högkvarter och ristat in sina namn i logdörren. Denna dörr förstördes dock senare av en skenande häst.(Hellström) Enligt en annan tradition var det en gammal gumma (Högvall) som erbjöd ryssarna mat i Oppegården, även kallad ryssgården, Detta verkar nästan troligare, för varför skulle kosackerna skona en man i vapenför ålder ..... Gården är idag mycket välbevarad och utan tvekan en av Hälsingtunas vackraste gårdar. En miniatyrmodell av gården finns uppbyggd på Hälsinglands museum. Den visar hur gården såg ut på 1600-talets mitt (Jämför uppgifterna från länsstyrelsen ovan). Gift med nästa ana

Barn:
Sara Christophersdotter, född 1708 (hf), död ca 1778 (hf) i Ullsäter.
Nämnd tom 1777 i husförhör, kallas då "sjuklig" (N64). Gift med
Erik Persson, född 1705 i Ullsäter, död ca 1772 (hf) i Ullsäter. Bonde i Ullsäter 2, 1733- (5ö).
Brita Christophersdotter, född 1710, se ana 1.
Karin Christophersdotter, född 1713 i Halsta.
När Karin gifter sig uppges hon vara från Halsta vilket automatiskt ger koppling till Christopher Eriksson. Något som dock förbryllar är att den Harmångerfödde Nils Christophersson finns med vid bouppteckningen å änkans sida. Är de släkt ? Gift 1735 i Hälsingtuna med Olof Hansson, född 1707 (db) i Risberg (vb), död 1765 i Risberg. Bonde i Risberg 1, 1741 (6ö).

År 1766 upprättades bou hos änka Karin Christophersdotter efter avlidne maken bonden Olof Hansson. Närvarande å änkans sida, Nils Christophersson i Mo, hennes äldsta och myndiga son Hans Olsson och omyndiga sonen Arvid Olsson. Representant å faderns sida var Erik Olsson i Hede. Två döttrar, Karin med förmynd. Jon Ersson i Knösta och för dottern Brita, Per Nilsson i Tunbyn. Hemmanet Risberg nr 1, omfattade 6 öresland. Olof Hanssons syster uppges vid sitt giftermål komma från Bergsjö och Fiskvik så troligen är det därifrån som Olof har sitt ursprung.

Erik Christophersdotter, född 1716 i Halsta, död 1717 i Halsta.
Arvid Christophersson, född 1721, död 1743 i Halsta. Bonde i Halsta 1, 1742.
Nämnd i mantalet för gården men i jordeboken är det istället svågern Olof Månsson som står för gården. Död 21 år , 4 månader gammal den 6 januari 1743.

mor
3 Karin Arvidsdotter, född 1685 i Halsta. Änka i Halsta 1, 1739-41. Karin står för hemmanet 1739-41, därefter uppges hon vara inhyses hos sonen Arvid på gården. Christopher Ersson och hustru Karin Arvidsdotter anges vara dopvittnen 1731 i Vi då Arvid Larssons barn Sven Arvidsson döptes. Med tanke på hur ovanligt namnet Arvid är så är det troligt att släktskap föreligger mellan Arvid Larsson och Karin Arvidsdotter.
Gift med föregående ana

*** Generation II ***
morfar (6:38) Halsta 1, 1688-97

6 Arvid Persson, född 1651, död 1698 i Halsta. Bonde i Halsta 1, 1688-97.
Arvid uppges "levat berömligt" när han avled 1698 (db). Var gift före 1688 då han omtalas i mtl första gången på hemmanet. Gift med nästa ana

Barn:
Karin Arvidsdotter, född 1685, se ana 3.
Margareta Arvidsdotter, född 1689 i Halsta.
Brita Arvidsdotter, född 1692 i Halsta, död 1697 i Halsta.
Död endast 5 år 26 veckor och tre dagar gammal.

mormor
7 Brita N, född i 1651, död 1721 i Halsta. Troligen Arvid Perssons hustru.

Gift med föregående ana

*** Generation III ***
morfars far (7:76) Halsta 1, 1639-83

12 Per (Peder) Olofsson, född 1621 (40r) i Halsta. Bonde i Halsta 1, 1639-83 (7ö). Per omnämnes i 1640 års roteringslängd som son till Olof Persson och uppgavs varit född 1621. Hemmanet omfattade 1651, 9.12ö men återgick senare (1655-1714) till 7 öresland. Per Olofsson levde troligen 1683 då han namnges i mtl dock utan att erlägga skatt. Att hans hustru levde ända till 1694 vet vi från dödeboken (Arvid Perssons moder). Av mtl att döma hade Per och hustrun minst en son och två döttrar. Sonen nämns första gången 1670 och torde därför varit 15-17 år (mtl 69 saknas, åldersgräns 15 år). Trots att denna uppgift skiljer sig några år är det troligt att sonen i mtl är Arvid Persson som 1698 uppgavs vara ca 46 1/2 år, dvs född ca 1651. Möjligheten finns att den Olof Persson och systern Margareta Persdotter (f 1661) som omtalas i samband med häxprocesserna är barn till Per Olofsson. Gift med nästa ana

Barn:
Arvid Persson, född 1651, se ana 6.
Margareta Persdotter, född 1661 i Halsta.
Omtalas som vittne tillsammans med brodern Olof i Häxprocesserna 1673. Hon var då 12 år gammal . Trolig dotter till Per Olofsson i Halsta och identisk med den MP som 1688 gifte sig med en Pall Persson från Östanbräck.
Gift med Per (Pall) Persson, född i Östanbräck (vb).
Olof Persson, född 1662 i Halsta. Omtalas som vittne i häxprocesserna 1673, 11 år gammal. Troligen en son till Per Olofsson i Halsta.

morfars mor
13 N N, död 1694 i Halsta.
Gift med föregående ana

*** Generation IV ***
morfars farfar (8:152) Halsta 1, 1609-43

24 Olof Persson, född 1575 (enl. 1640 års rl) i Halsta. Bonde i Halsta 1, 1604, 1609-43 (7ö). Hemmanet omfattade enligt jordeboken 7 öresland 1623-45 men i roteringslängden 1640 så är storleken 9.12ö. Intressant är att hemmanet även 1651 uppges ha denna storlek. Var enligt jordeboken 1645 husarm.Olof Persson finns med i mtl ända tom 1643. Undantaget är bskl 1637 och mtl 1639 då sonen Per Olofsson står istället. Olofs hustru nämns sista gången i mtl 1640. Hon behöver inte ha dött utan kan likaväl ha fallit för åldersstrecket (65 år) och därmed vara skattebefriad. Olof Persson hade enligt mtl minst en
son och en dotter. Gift med nästa ana

Barn:
Per (Peder) Olofsson, född 1621 40r, se ana 12.

morfars farmor
25 Gölug.
En borgare Olof Olofsson i Lussne besvärade sig 1636 över Per Olofssons (i Halsta) moder Gölug för att han fört "avrad" från Hudiksvall till Stockholm. (.....) Hon ansågs vara Olof Olofssons fångesman och skulle svara för frakt och tull (Tuna 1636). Gift med föregående ana

*** Generation V ***
morfars farfars far (9:304) Halsta 1, 1550-1606
48 Per Jönsson. Bonde i Halsta 1, 1550-1606 (ej 1600). Troligen son till företrädaren på hemmanet. Per Jönsson var med bland de tolvmän som 1571 undertecknade Älvsborgs Lösen med sitt bomärke. Ägde 4 kor och en häst 1601. Förefaller varit länsman 1570. I varje fall hade han överlämnat 6# Humbla för Tuna socken till Hälsinglands fogde (kvittens). Han erlade köpmanspenningar (2 mark) redan år 1556.

Barn utan känd moder:
Olof Persson, född 1575 (40r), se ana 24.

*** Generation VI ***
morfars farfars farfar (10:608) Halsta 1, 1535-42
96 Jöns. Bonde i Halsta 1, 1535-42 (9ö).
(Förste till namnet kände ägaren till Halsta 1)

Barn utan känd moder:
Per Jönsson, se ana 48.


Källor
Förutom fotnötter även kyrkoarkivalier, mantalslängder, boskapslängder, tiondelängder, domböcker för Hälsingtuna. Mer om dess i boken om Hälsingtuna som är under bearbetning.den 12 april 2008, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco