Hälsingtuna

Hälsingtuna (X)         "Folket och gårdarna 1300-1750"  

av Thomas Sverker

För några år sedan började jag bearbeta ett tiotal byar i Hälsingtuna socken. Ambitionen var då att försöka få antavlan så komplett som möjligt. Efter ett tag insåg jag att det vore bättre att inkludera alla gårdarna och dess invånare.

Jag har tillbringat otaliga timmar att åka runt mellan gårdarna i försök att teckna ner den kunskap som fortfarande finns på alla dessa vackra släktgårdar. Jag vågar inte ens räkna efter hur många timmar som sedan är nedlagda i ett försök att "dammsuga" källorna på intressanta uppgifter.

Avgränsning : För att inte "drunkna" i alla uppgifter har jag valt att en avgränsning i tiden och försöker således att samla på mig uppgifter om alla Hälsingtunabor som levde där före 1784 (Dvs första husförhörslängden är medtagen).   

Följande källor är genomgångna :

Äldre pergamentsbrev o dyl rörande H-tuna
Hälsinglands handlingar 1542-1630 (Kvittenser, brev etc)
Tiondelängder 1555-1620
Gärder och hjälper 1535
Jordeboken 1542 i "Gammal Hälsingekultur 1933".
Jordeböckerna (utvalda år) 1621-1741
Roterings och utskrivningslängder 1621-1640
Älvsborgs lösen 1571 och 1613 mfl år.
Mantalslängder (samt div boskapslängder) 1637-1750
Kyrkoräkenskaperna
Uppsala Domkapitels protokoll
Kyrkoböckerna 1688-1800 /Arbete pågår
Domböckerna 1601-1750 /arbete fortgår
Bouppteckningar 1740-

Register som är färdiga:

Jordeboken 1621-1741
Ägarlängder 1535-1741 (Vissa luckor)
Husförhörslängden 1765-1784
Vigselboken 1688-1770
Födda 1688-1740
Döda 1688-1740

Äldsta kartan från 1651 för Tuna, Idenor och Hudiksvall finns i nytryck !

Kartan som ritades 1651 av Anders Börjesson Gadd har tryckts i färg i 100 numrerade exemplar.
Format 60*40cm. Finns att köpa via Thomas Sverker (se mailadress i foten på sidan)
Kartan kostar endast 70 kr inkl. moms.

Frakt tillkommer om den går postvägen (porto 40 kr emballage 10 kr)

Fynd i domböckerna !

Läs om riddaren i Lingarö och hans grannar !

 den 27 augusti 2007, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco