Bure

Bure, Bure, Bure.....

Nästan alla forskare med Norrlandsanor hamnar till slut, någonstans i nätet av den famösa så kallade Buresläkten. Tyvärr finns det i genealogierna inslag av sagoliknande påhitt men naturligtvis också viktiga korn av sanning. Problemet handlar egentligen om att kunna med en källkritiskt granskning kunna avgöra vad som är vad......

Här på denna sida hittar du de vikigaste länkarna i jakten på sanningen !

Först uppmanar jag dig att läsa Urban Sikeborgs artikel i ämnet i släktforskarnas Årsbok 1996 ! Sammanfattning finns här. 

Leif Boström är den duktig forskare som ägnat mycken tid åt att kartlägga ättlingarna till de personer i den såkallade Buregenealogin som faktiskt har existerat. Länkar till hans material tillsammans med många källhänvisningar finns du här nedan.

Inledning - Buretankar

Åttlingar till Olof Hersesson i Bure (Skellefteå)

Ättlingar till Anders Olofsson i Bure (Skellefteå)

Åttlingar till Olof Olofsson i Bure (Skellefteå)

anbytarforum pågår hela tiden diskussioner i ämnet som är otroligt hett och populärt. Rent ut sagt strålande insikter och nya forskningsinsatser blandas huller om buller med verkliga bottennapp. En del verkar tyvärr inte vilja skilja på den som eventuellt är sant och det som uppenbart är påhittat. Är du osäker så tveka inte att fråga de många duktiga forskarna som hänger på "stammisstället" Anbytarforum om råd. Läs dock gärna diskussionen i helhet innan du går in i den ! 

Wikipedia finns även ämnet behandlat. Då detta uppdateras av olika privatpersoner så bör uppgifterna naturligtvis kontrolleras. Det förefaller som om delar av sammanställningen kommer från ovannämnda Sikeborgs artikel.

Antalet ättlingar är stort inte bara i Sverige. Här finner du en sammanställning på finska ättlingar gjord av .......

 den 1 januari 2008, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco