Släktforskning

 Välkommen till JETS.NU !

Vore det inte fantastiskt ifall "Time-travel" vore möjligt ?  Själv ägnar jag mig delvis åt det......  Jag följer mina förfäder på de platser där de bott, i deras liv, ner på slagfälten i Europa osv. Och vet du vad, det är spännande och kul !

Att göra nedslag i historien, lära känna människorna som är anledningen till att man överhuvudtaget existerar är som att vara med i en deckare på tv. Man får ständigt ledtrådar som man följer, olösta gåtor som man nystar upp och då och då chansen att då och då utföra en krigsdans då intuitionen, teorin eller gissningen gav frukt.

När jag började med det här (1981 - 14 år gammal) var det antingen mikrofilmer på biblioteken eller originalböckerna på landsarkiven som gällde. Idag går forskningen betydligt snabbare tack vare att en stor del av materialet har digitaliserats och dessutom idag finns att komma åt via nätet. Det som förr kunde ta ett år att nysta upp med beställningar, väntetider mm löser man idag på några timmar ! 

Har du inte testat att forska i det digitala materialet så gör det. Du lär aldrig i livet gå tillbaka till det gamla sättet. 

På mina sidor här kommer en del av min forskning att med tiden publiceras. Du kan även här finna en listning på en del av mitt material som redan publicerats. Och du... använder du dig av mitt material som hoppas jag att du även lägger dit en vederbörlig hänvisning varifrån det kommer !  Hoppas du finner något intressant !

/Thomas Sverker

 den 22 december 2012, umbraco_system

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco