Släktträffar

Släktträffar

Första släktträffen ägde rum i Via, Rogsta en dag i maj 1987. Efter middag och olika uppträdanden bildades föreningen. Denna träff samlade ca 130 släktingar. Arrangör Holger Ahrenberg och Thomas Sverker.

Släktträffen 1992 var ett betydligt större projekt. För ändamålet hade två stycken turistbussar hyrts in. Sedan blev det en fem timmar lång rundtur till intressanta platser där släkten levt och verkat under århundraden. Efter utflykten gick resan till Folkets hus där det gavs middag, underhållning, utställning, chans till umgänge samt fotografering för de omkring 100 släktmedlemmarna som hörsammat inbjudan. Arrangör Holger Ahrenberg och Thomas Sverker.

År 1997 firade föreningen sitt 10-års jubileum med en släktträff. Temat denna gång var förfädernas kamp mot riddare Johan Blanck till Lingarö (Hälsingtuna). Arrangör Gunilla Hermander och Thomas Sverker. (Läs mer)

År 2002 ägde släktträffen rum på Ers-Jonsgården i Västerråå, Hälsingtuna. Med olika berättelser kring släkten och dess ursprung intogs så middagsborden. Ett 80-tal gäster lät sig väl smaka och kunde samtidigt avhöra lite skönsång från representanter från Narsta-grenen. Thomas Sverker och Gunilla Hermander hade sammanställt en enorm utställning om släktens historia. Umgänge, tipspromenad samt fotografering var andra saker som deltagarna med liv och lust deltog i. Alla närvarande kunde dessutom gå hem med en nytryckt släktbok under armen. Arrangör Gunilla Hermander och Thomas Sverker.

År 2007 ägde släkträffen och föreningens 20-års jubileum rum på Ers-Jonsgården i Västerråå.(Läs mer)

 den 20 december 2007, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco