Svenskt Konstsilke

En av tusen - personalpolitik på SKS under 50-talet

Einar Olsson (f. 1920 Hälsingtuna) tillbringade en stor del av sin yrkesverksamma tid som anställd hos Svenskt Konstsilke i Borås. Att han hamnade i Borås under andra världskriget berodde på att hans tre år yngre bror Erik Olsson redan hade fått anställning där. Einar valde så att tillsammans med sin äldre bror Elof Olsson flytta från "Glada Hudik" ner till Tekostaden Borås år 1942. Industrin gick för högtryck trots eller kanske tack vare den situation som övriga Europa befann sig i. Dessutom var en stor del av Sveriges män inkallade i perioder av militär beredskap "någonstans i Sverige". Einar berättar att han och brodern Elof fick jobbet tack vare att brodern Erik, som redan fått jobb på SKS, hade "snackat väl" för dem hos sin förman.

Vad jag förstår från Einar som jag intervjuade 1989, så var tiden vid Svensk Konstsilke minnesrik. SKS föreföll vara noga med att engagera, motivera och uppmuntra sin personal. Om detta nu gällde alla eller bara de som var mottagliga framgår inte av historien, däremot valde i alla fall Einar att tillbringa nästa 20 år av sina bästa år i företagets tjänst.

År 1948 firade "Konstsilkes" sitt 30-års jubileum. I papper som Einar efterlämnat skriver företaget att "Då företagets framgång till stor del beror på våra dugande och lojala medarbetares arbetsinsatser, har bolagets ledning velat begagna detta tillfälle, att visa sin uppskattning och erkänsla genom en gratifikation". Hur gratifikationen räknades ut , efter anställningstid, efter jobbade timmar eller efter lönenivåer framgick ej, men Einar erhöll i alla fall 110 kr vilket på denna tid var en betydande summa.

Egen brandkår på Konstsilke !

Vikten av säkerhet framtonas i att man hade eget hemvärn och brandkår på konstsilke. Mannarna skulle drillas för att vara redo att göra en värdefull insats då det skulle behövas. Einar Olsson ingick i Konstsilkes brandkår och varje år hade man en tävling mot brandkåren på Wäfveribolaget, möjligen var 1950 det sista året som den tävlingen anordnades. I alla fall segrade SKS detta år i samtliga grenar. Några mannarna i SKS lag ansågs vara så duktiga på att lägga ut slang att de "riktiga brandmännen bleknade".(KS 3-1950). I första grenen gällde det att springa 200 meter längs en utlagd slang och att under loppet göra sammanlagt sju ihopkopplingar. I nästa gren skulle deltagarna med förbundna ögon göra ett antal slangkopplingar (1950 fick Einar kämpa i denna gren) och slutligen, det riktiga kämpaprovet, då skulle man lägga ut 300 meter slang, koppla in grenrör, grenledningar och strålmunstycken. Fjärde grenen handlade mer om stillsam knopslagning innan man skred till verket med stegresning och klättring (KS 3-1949, KS 1-1950). När kungen 1951 var på SKS var inspektion av brandkår och hemvärn en självklarhet. Med skinande hjälmar och blänkande kängor var det givakt som gällde ! (KS 3 1951)

Sport och andra aktiviteter

Att hälsa och bra prestationer gick hand i hand hade man sedan länge koll på inom SKS. Att idrotten dessutom skapade en positiv lag- och kamrat-anda är heller inget att förringa. Man hade korplag i fotboll, handboll samt lag i orientering, bordtennis, terränglöpning, simning, skidor, skytte och även friidrott (SS 3-1950, 1-1951, 2-1950). Einar Olsson som var hälsinge valde naturligtvis skidor och knep en 1951 en hedrande tredjeplats i företagsmästerskapen (KS 1-1951). Efter det fick han äran att representera företaget tillsamman med sina kollegor vid ett flertal tävlingar med goda resultat (KS 1-1951) För de som inte var så sportintresserade kunde man istället gå med i SKS teateramatörer. (KS 2-1951) eller varför inte i företagets konstförening. Man arrangerade även lingonplockarresor, frågesporter och kräftskivor mm!

Stimulans för uppfinningsrika och initiativrika medarbetare.

Baksidan av Konstspoletidningen pryddes 1959 (nr 2) av Einar Olsson som då erhöll "Konstspolens blomma". Man skrev "Till dem som ger vår förslagskommité mycket men välkommet arbete hör Einar Olsson, reperatör i rågarnstvinneriet och en synnerligen händig och uppfinningsrik man. Av de förslag som han inlämnat under de senaste tio åren, har samtliga varit av hög kvalitet och blivit vederbörligen honorerade. Einar Olsson är ett gott exempel på vilken nytta en man med vaken blick för problem i arbetet kan göra, om han använder sina medfödda talanger och söker praktiska lösningar på vardagens svårigheter" (KS 2-1959).Företaget hade totalt sett under dessa år fått in över 244 förslag på förbättringar i verksamheten och av dessa hade mer än hälften belönats. Man valde vid ett personalmöte(?) 1959 att hedra ett antal SKS-are som gjort föredömliga insatser för företaget. Först uppkallad på scenen var Einar Olsson i rågarnstvinneriet som som belöning för sina förbättringsförslag fick mottaga en belöning i ett kuvert innehållande en penningsumma i handen av direktör Lundqvist. Han blev därefter därefter livligt applåderad av SKS-folket.(KS 2-1959) (Erhöll bland annat belöningar 1957 (250 kr), 1959 (300 kr), 1947 (100 kr) (dessa är de som bevarats i Einars arkiv). Einar berättade även i intervju att företaget upplät en lokal till honom där han kunde på sin fritid jobba med olika uppfinningar. Han hade i sitt kvälls/helgarbete inget betalt men kunde även använda lokalen för privata ändamål. För att ständigt utveckla sitt kunnande genomgick Einar (1955-1957) även ett antal utbildningar i svetsarbete och svetsteori vid yrkeskolan i Borås, huruvida dessa utbildningar var ett eget initiativ eller var sanktionerade och subventionerade genom SKS framgår inte.

Man skulle kunna konstatera bara genom att skildra de saker som Einar upplevde under sina 18 år på SKS att man förefall vinnlägga sig om trivsel och kamratanda på företaget. Många av de som arbetade där var importerade från hela Sverige, ja säkert från hela Europa och det är uppenbart att man ville jobba för att skapa en gemenskap och kamratanda. Att man dessutom med generösa belöningar visade sin uppskattning till de medarbetare som kunde och ville leverera det lilla extra var säkert uppskattat.

Einar valde år 1960, 40 år gammal att avsluta sin anställning för att bli resemontör hos Öhrnells System AB i Borås.



den 15 december 2007, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco