Bilder

Släktföreningens inventering av släktens fotobestånd fortgår fortfarande. Har du gamla kort som du antingen vill skänka till släktarkivet eller låta föreningen fotografera av så kontakta oss. Glöm inte att skriva på baksidorna på dina äldre kort vem kortet föreställer, för det händer allt för ofta att när en generation försvinner så försvinner också kunskapen om vem kortet föreställer. Risken är då stor att kortet som kunde varit ovärderligt istället slängs.

 den 12 november 2007, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco