Rut-Olles

Rut-Olles släktförening bildades på en stor släktträff i Via, Rogsta utanför Hudiksvall 1987, där ca 130 ättlingar till Olof Svensson (Rut-Olle) hade samlats. Sedan dess samlas släkten var 5:e år.

Rut-Olle föddes 1844 på gården Wij 6 i Hälsingtuna socken(X) strax utanför Hudiksvall. Sin hustru, Rut-Anna (Anna Johansdotter f 1852) hämtade han från grannbyn i grannförsamlingen Rogsta. De fick under sin levnad inte mindre än 8 barn vilka nu utökat släkten avsevärt. Sedan ca 1890 var familjen bosatt på det hemman som idag går under beteckningen Smälsk 1:7. Huset som står där idag byggdes 1924 av sonen Rut-Johan, sedan den ursprungliga Rut-Gården hade brunnit ner.

Rut-Olles Släktförening har till uppgift att verka för sammanhållningen inom släkten samt ge sitt stöd för forskning kring släktens historia. Föreningen har också till uppgift att ge ut släktboken, komplettera densamma, inventera gamla släktfoton, ordna släktträffar med mera. Alla som vill kan bli medlemmar och därigenom stödja föreningen i sitt arbete.

I medlemsavgiften ingår förutom fortlöpande information om släkten även utskick till släktbok del II "Förfäderna våra rötter", som innehåller många spännande öden och historier kring släkten. Nu även full tillgång till släktens intranät, bilder och annat arkivmaterial.

Nyhet 2008-01-02 !!

Nu kan du kolla vilka betyg som barnen till Rut-Olle och Anna hade. Otroligt nog bästa betyg i uppförande !! (;-))

 

Släkträff

Släktföreningen Rut-Olles firade 20-års jubileum i Hudiksvall !

Lördagen den 4 augusti 2007 samlades en skara av ca 85 medlemmar på på Ers Jonsgården i Västerråå utanför Hudiksvall.

Thomas Sverker berättade roligheter och hemskheter om släkten, uppträdande av Charliene och Emil, tipspromenad med kniviga frågor samt en otroligt god middag gjorde nog de flesta nöjda med programmet.

En liten utställning fanns över släktens medlemmar och öden. Man kunde ta med sig gamla som nya kort, allt som kan vara av intresse för föreningens arkiv. De scannades på plats av Gunilla Hermander och förhoppningsvis kommer de finnas nedladdningsbara på släktens hemsida. Vi vill gärna få gamla släktkort, på gårdar, på personer, bröllopskort m.m. för att lägga in i släktens arkiv.

Släkträffstema : Släkten och Häxorna !

En av våra förfäder regementsskrivaren Erik Isacsson- Backman kom att tillsammans med sina barn att spela en central roll i de häxprocesser som på 1670-talet drabbade Hälsingtuna. Bland de anklagade fanns våra släktingar och bland de som anklagade och dessutom lyckades med att få "häxor" att slutligen hamna på bålet var vår anmoder Magdalena Backman. Hon var vid detta tillfälle endast 8 år gammal.

Häxor, Häxor, Häxor !!!!
Året var 1673, rykten spreds över landet. Kvinnor som var annorlunda eller illa omtyckta utpekades som häxor. Överallt i landet tändes häxbålen. Värst var det i Dalarna detta år, men allteftersom rykten spreds kom även anklagelserna och vidskepelsen till Hälsingtuna. I Hälsingtuna dömdes till slut åtta kvinnor till döden. De som användes som vittnen i rättegångarna var barn i åldrarna 3-20 år och här kom Erik Isacssons fem barn att spela en stor roll. Varför lär vi aldrig få veta, kanske berodde de på att deras (styv)morfar var kyrkoherde i socknen? Barnen var 1673 i följande åldrar: Brita 11 år, Malin 7 år, Karin 6 år, Isak 4 år och Mårten 5 år. En av de utpekade var grannfrun änkan Gölug i Finflo.

Gölug 70 år gammal, hade bekänt sitt avfall ifrån Gud och tillstod sig vid förhöret att föra barn. Hon kunde dock inte tala om vem som lärt henne, trots att rätten vinnlade med mycken möda att försöka få henne att avslöja detta. Hon anklagades nu av ett tiotal barn, främst från Finflo, varav de yngsta var 4-5 år. Barnen klagade gråtande att de flera gånger varje natt förs till Blåkulla av Gölug. Änkan föll då på knä och bad till Gud att han ville hjälpa henne med en sann bekännelse. Hon beklagade sig att hennes bröst var så förstoppat att hon knappt kunde prata. Hon blev då förd till en avsides kammare där hon av några bekanta försökte förmås till en sann bekännelse. Under tiden fördes alla barn med föräldrar in i rättsalen och beklagade sig under jämmer och gråt de "bedröveliga färdemålen" om nätterna. "Barnen säga de vilja att bödelen skulle avliva trullkäringarne och lärir deras själar pinas i helvettit, ty de vilja vara Guds barn."
Gölug uppmanades återigen att säga sanningen och att avslöja den som lärt upp henne. Då svarade hon att hon skulle gärna säga det om hon det visste och att hon inte kunde neka till att ha fört barn eftersom barnen sagt så. Änkan Gölug dömdes att mista livet och hon var inte ensam………….


Släktböcker

Rut-Olle släktens släktbok del I ( se mer här)

En sammanställning över ättlingar till Rut-Anna och Rut-Olle. Biografier över deras föräldrar dem själva och deras barn och barnbarn. Adresser och andra uppgifter till släktens medlemmar. Dessutom bifogas en del foton och en förteckning över Annas och Olles förfäder främst från Rogsta och Hälsingtuna.

Boken finns bla hos GF i Stockholm, Hudiksvalls bibliotek samt Hälsinglands museum. En ny uppdaterad version av denna bok utkom på släktens 10 års jubileum, hösten 1997 och version 3 kom ut i samband med släktträffen 2002.

Rut-Olle släktens släktbok del II (se mer här)

FÖRFÄDERNA - VÅRA RÖTTER

Efter många års forskning har nu medlemmarna fått möjlighet att ta del av resultatet. Dock inte i form av en färdig bok, utan i en pärm. Varje år skickas det ut ett visst antal biografier till släktboken för de som är medlemmar i föreningen. "Förfäderna - våra rötter" kommer du att få veta allt om dina förfäder, deras liv och leverne från Gustav Wasas till Oskar II:s regeringstid.

Lite av innehållet. (Antavla för Olof Svensson f 1844 Wij 6, Hälsingtuna sn(X).)

*Talar sägnen sanning, var Rut-Olles farfar en mansdråpare? *Ingrid Olsdotter, bergtagen eller ??? *Vår "släkting"; En mördare och hans straff. *Det mystiska självmordet.*Våra förfäders kamp mot Riddare Blank i Lingarö.*Christopher Ersson, en landsförrädare eller en hjälte? Vår släktgård - Ryssgården.*Var kommer tillnamnet Rut ifrån?*Svinfot-släkten och dess ursprung.*Vårt släktskap med Olof Johansson Broman - Hälsinglands störste kulturpersonlighet och Sveriges förste romanförfattare.*Regementskrivaren Eric Backman i Finflo och hans pigas hemska öde.*Jon Jacobsson Smälsk, den manhaftige löjtnanten, en riktig krutgubbe och hans roll i det 30-åriga kriget samt om hans svåger som blev dömd till döden.*Våra släktingars roll i den stora häxjakten 1673.*Ryssarnas härjningståg bland våra släktgårdar år 1721.*Våra finska anor.*Buresläkten. (Kopior kan beställas av Gunilla Hermander nedan)

Och mycket mera om våra förfäder som presenteras familjevis, med en utförlig biografi av familjemedlemmarna och deras liv och leverne.

Föreningsfunktionärer

Kontaktpersoner : Thomas Sverker (jets at telia.com), Gunilla Hermander(macnilla at telia.com)

Rut-Olles Släktförening c/o Hermander, Vattengatan 10, 824 41 HUDIKSVALL, 0650-941 88den 2 januari 2008, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco