Alice Hellströms anor (1917-1996) Falköping.

Thomas Sverker


1 Alice* Rut Hellström, född 1917 i Falköping, död 1996
i Borås Gustaf Adolfs fsg.
Far 2 ] [ Mor 3 ]

 


*** Generation I ***


f
2 Karl* Oscar Wilhelm Hellström, född 1875 i Falköping Sfs (Stationen),
död 1960 i Ambjörnsgården (MT), Falköping Sfs. Slaktare och fd Soldat.
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ] [ Proband 1 ]

Gift 1900 i Falköping med

m
3 Maria Elisabet Friman, född 1875 i Bastebergsholm, Vättak sn, död 1933
i Falköping Sfs.
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ] [ Proband 1 ]

 


*** Generation II ***


ff
4 Frans* Oskar Hellström, född 1850 i Skara Dkfs, död 1904 i Falköping Sfs.
Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]


mfffp.tif

Gift 1875 i Falköping med

fm
5 Anna Kajsa Andersdotter, född 1844 i Sven-Persgården,Rogestorp,
Gökhems sn, död 1927 i Repslagargatan 8, Falköping Sfs.
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]


mffmp.tif


mf
6 Per (Petersson) Friman, född 1832 i Flytteryd (MT), Fröjered sn,
död 1875 i Vättak sn. Arbetskarl och gårdf.handlare i Bastebergsholm,
Fröjereds sn.
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Gift 1863 i Vättaks sn (MT) med

mm
7 Anna Sofia Johansdotter, född 1839 i Nohlgården, Vättak sn, död 1910.
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]


*** Generation III ***


fff
8 Anders Andersson, född 1816 i Stenum sn. Gårdsrättare (Vb 1843).
Maka 9 ] [ Son 4 ]

Gift 1843 i Skara Domkyrkofsg med

ffm
9 Johanna Andreasdotter, född 1817 i Bjerka ?
(MT).
Make 8 ] [ Son 4 ]


fmf
10 Anders Johansson, född 1819 i Gökhem sn. Torpare o sen bonde
i Rogestorp, Gökhems sn.
Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Gift med

fmm
11 Anna Andersdotter, född 1821 i Gökhems sn.
Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]


mff
12 Petter Johansson Friman, född 1803 i Dala såg, ryttarbost. 10,
Fridene sn. Torpare/brukare i Skräddarekvarn, Vättaks sn.
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Gift med

mfm
13 Anna Persdotter, född 1801 i Fröjereds sn.
Make 12 ] [ Son 6 ]


mmf
14 Johannes Johansson, född 1804 i Nohlgården, Vättak sn, död 1843
i Nohlgården, Vättak sn. Hemmansägare i Nohlgården, Vättaks sn (Vgl).
Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Gift med

mmm
15 Johanna Andersdotter, född 1807 i Sandhems sn.
Make 14 ] [ Dotter 7 ]


*** Generation IV ***


fmmf
22 Anders Jakobsson, född 1792 i Gökhems sn. Torpare sedan inhyses
i Sven Persgården, Rogestorp, Gökhems sn.
Far 44 ] [ Mor 45 ] [ Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Gift med

fmmm
23 Märta Olofsdotter, född 1789 i Floby sn.
Make 22 ] [ Dotter 11 ]


mfff
24 Johan Friman, född 1774 i Valora sn. Ryttare i Dalen Såg, Fridene sn.
Maka 25 ] [ Son 12 ]

Gift med

mffm
25 Bolla Jonsdotter, född 1774 hf i Stenstorp.
Make 24 ] [ Son 12 ]


*** Generation V ***


fmmff
44 Jakob Olofsson, född 1748. Bonde i Sven Persgården, Rogestorp,
Gökhems sn.
Maka 45 ] [ Son 22 ]

Gift med

fmmfm
45 Maria Jonsdotter, född 1764.
Make 44 ] [ Son 22 ]


Personregister


Andersdotter, Anna f 1821 i Gökhems sn 11
Andersdotter, Anna Kajsa f 1844 i Gökhems sn 5
Andersdotter, Johanna f 1807 i Sandhems sn 15
Andersson, Anders f 1816 i Stenum sn 8
Andreasdotter, Johanna f 1817 9
Friman, Johan f 1774 i Valora sn 24
Friman, Maria Elisabet f 1875 i Vättak sn 3
Friman, Per (Petersson) f 1832 i Fröjered sn 6
Friman, Petter Johansson f 1803 i Fridene sn 12
Hellström, Alice* Rut f 1917 i Falköping 1
Hellström, Frans* Oskar f 1850 i Skara Dkfs 4
Hellström, Karl* Oscar Wilhelm f 1875 i Falköping Sfs (Sta 2
Jakobsson, Anders f 1792 i Gökhems sn 22
Johannes Johansson f 1804 i Vättak sn 14
Johansdotter, Anna Sofia f 1839 i Vättak sn 7
Johansson, Anders f 1819 i Gökhem sn 10
Jonsdotter, Bolla f 1774 i Stenstorp 25
Jonsdotter, Maria f 1764 45
Olofsdotter, Märta f 1789 i Floby sn 23
Olofsson, Jakob f 1748 44
Persdotter, Anna f 1801 i Fröjereds sn 13


Ortregister


Ambjörnsgården (MT) Falköping Sfs 2
Bastebergsholm Fröjereds sn 6
Bastebergsholm Vättak sn 3
Bjerka ? (MT) 9
Borås Gustaf Adolfs fsg 1
Dala såg, ryttarbost. 10 Fridene sn 12
Dalen Såg Fridene sn 24
Falköping 1, 2, 4
Falköping Sfs 3, 4
Falköping Sfs (Stationen) 2
Floby sn 23
Flytteryd (MT) Fröjered sn 6
Fröjereds sn 13
Gökhem sn 10
Gökhems sn 11, 22
Nohlgården Vättak sn 7, 14
Nohlgården Vättaks sn (Vgl) 14
Repslagargatan 8 Falköping Sfs 5
Rogestorp Gökhems sn 10
Sandhems sn 15
Skara Dkfs 4
Skara Domkyrkofsg 8
Skräddarekvarn Vättaks sn 12
Stenstorp 25
Stenum sn 8
Sven Persgården, Rogestorp Gökhems sn 22, 44
Sven-Persgården,Rogestorp Gökhems sn 5
Valora sn 24
Vättak sn 6
Vättaks sn (MT) 6


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger6 2007-01-21