Anna Johansdotters förfäder (1852-1941) Rogsta

Thomas Sverker


1 Anna Johansdotter, född 1852 i Blästa, Rogsta sn (X).
Far 2 ] [ Mor 3 ]


*** Generation I ***


f
2 Johan Jonsson, född 1811 i Blästa 1, Rogsta sn. Bonde och nämndeman.
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ] [ Proband 1 ]

Gift i Rogsta sn (X) med

m
3 Anna Larsdotter, född 1815 i Blästa 3, Rogsta sn.
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ] [ Proband 1 ]


*** Generation II ***


ff
4 Jon Jonsson, född 1764 i Finflo, Hälsingtuna sn. Bonde.
Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]

Gift med

fm
5 Karin Johansdotter, född 1774 i Blästa 1, Rogsta sn.
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]


mf
6 Lars Nilsson, född 1775 i Blästa 3, Rogsta sn. Bonde.
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Gift med

mm
7 Margta Johansdotter, född 1778 i Blästa 1, Rogsta sn.
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]


*** Generation III ***


fff
8 Jon Jonsson, född 1732 i Garluö, Rogsta sn. Bonde i Blästa.
Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]

Gift med

ffm
9 Brita Olsdotter, född 1740 i Bästdal 2, Rogsta sn.
Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ Son 4 ]


fmf
10 Johan Eriksson, född 1738 i Blästa 1, Rogsta sn. Bonde.
Far 20 ] [ Mor 21 ] [ Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Gift med

fmm
11 Margreta Nilsdotter, född 1748 i Sylta 2, Rogsta sn.
Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]


mff
12 Nils Nilsson, född 1742 i Arnön 3, Rogsta sn. Bonde.
Maka 13 ] [ Son 6 ]

Gift med

mfm
13 Anna Larsdotter, född 1751 i Blästa 3, Rogsta sn.
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]


mmf
14 Johan Eriksson = 10
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]


mmm
15 Margreta Nilsdotter = 11
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]


*** Generation IV ***


ffff
16 Jon Hansson, född 1685. Bonde i Garluö, Rogsta sn.
Maka 17 ] [ Son 8 ]

Gift med

fffm
17 Anna Ersdotter, född 1690.
Make 16 ] [ Son 8 ]


ffmf
18 Olof Larsson, född 1707 i Bästdal 2, Rogsta sn, död 1752
i Rogsta sn (X). Bonde.
Far 36 ] [ Mor 37 ] [ Maka 19 ] [ Dotter 9 ]

Gift 1733 i Rogsta sn (X) med

ffmm
19 Margareta Mårtensdotter, född 1710 i Sylta 1, Rogsta sn, död 1752
i Bästdal 3, Rogsta sn(X).
Far 38 ] [ Mor 39 ] [ Make 18 ] [ Dotter 9 ]


fmff
20 Erik Eriksson, född 1692 i Blästa, Rogsta.
Maka 21 ] [ Son 10 ]

Gift med

fmfm
21 Margareta Jonsdotter, född 1702 i Åkre, Rogsta.
Make 20 ] [ Son 10 ]


fmmf
22 Nils Nilsson, född 1709 i Åkre, Rogsta sn. Bonde i Sylta, Rogsta sn.
Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Gift med

fmmm
23 Margareta Hansdotter, född 1711 i Sylta, Rogsta sn, död 1774 i Sylta,
Rogsta sn.
Far 46 ] [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ Dotter 11 ]


mfmf
26 Lars Eriksson, född 1721 i Blästa 3, Rogsta sn. Bonde.
Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Gift med

mfmm
27 Rebecka Nilsdotter, född 1718 i Åkre, Rogsta sn.
Make 26 ] [ Dotter 13 ]


mmff
28 Erik Eriksson = 20
Maka 29 ] [ Son 14 ]


mmfm
29 Margareta Jonsdotter = 21
Make 28 ] [ Son 14 ]


mmmf
30 Nils Nilsson = 22
Maka 31 ] [ Dotter 15 ]


mmmm
31 Margareta Hansdotter = 23
Far 62 ] [ Mor 63 ] [ Make 30 ] [ Dotter 15 ]


*** Generation V ***


ffmff
36 Lars Olofsson, född 1679 i Blästa 3, Rogsta sn. Bonde.
Maka 37 ] [ Son 18 ]

Gift med

ffmfm
37 Brigita Nilsdotter, född 1680.
Make 36 ] [ Son 18 ]


ffmmf
38 Mårten Andersson, född 1676 i Sylta, Rogsta sn, död 1752 i Sylta,
Rogsta sn.
Far 76 ] [ Mor 77 ] [ Maka 39 ] [ Dotter 19 ]

Gift med

ffmmm
39 Karin J Davidsdotter, född i Silja, Hälsingtuna sn, död 1760 i Sylta,
Rogsta sn.
Make 38 ] [ Dotter 19 ]


fmmmf
46 Hans Svensson, född 1671 i Sylta, Rogsta sn, död 1747 i Sylta,
Rogsta sn.
Far 92 ] [ Mor 93 ] [ Maka 47 ] [ Dotter 23 ]

Gift med

fmmmm
47 Margareta Mårtensdotter, född 1673 i Stamnäs, Rogsta sn, död 1760
i Sylta, Rogsta sn.
Make 46 ] [ Dotter 23 ]


mmmmf
62 Hans Svensson = 46
Far 124 ] [ Mor 125 ] [ Maka 63 ] [ Dotter 31 ]


mmmmm
63 Margareta Mårtensdotter = 47
Make 62 ] [ Dotter 31 ]


*** Generation VI ***


ffmmff
76 Anders Eriksson, död 1688 i Sylta, Rogsta sn.
Maka 77 ] [ Son 38 ]

Gift med

ffmmfm
77 Margareta Eriksdotter, född 1655 i Frölland, Rogsta sn.
Far 154 ] [ Mor 155 ] [ Make 76 ] [ Son 38 ]


fmmmff
92 Sven Hansson, född 1645 i Sylta, Rogsta sn, död 1725 i Sylta,
Rogsta sn.
Far 184 ] [ Mor 185 ] [ Maka 93 ] [ Son 46 ]

Gift med

fmmmfm
93 Ella Persdotter, född i Bro Via, Rogsta sn.
Make 92 ] [ Son 46 ]


mmmmff
124 Sven Hansson = 92
Far 248 ] [ Mor 249 ] [ Maka 125 ] [ Son 62 ]


mmmmfm
125 Ella Persdotter = 93
Make 124 ] [ Son 62 ]


*** Generation VII ***


ffmmfmf
154 Erik Olofsson, död 1697 i Frölland, Rogsta sn.
Maka 155 ] [ Dotter 77 ]

Gift med

ffmmfmm
155 Karin (Rogstadia) Mårtensdotter, född 1625.
Far 310 ] [ Mor 311 ] [ Make 154 ] [ Dotter 77 ]


fmmmfff
184 Hans Persson, född 1610 i Sylta, Rogsta sn.
Far 368 ] [ Maka 185 ] [ Son 92 ]

Gift med

fmmmffm
185 Brita Rogstadia-Mårtensdotter, född 1628 i Sylta, Rogsta sn.
Far 370 ] [ Mor 371 ] [ Make 184 ] [ Son 92 ]


mmmmfff
248 Hans Persson = 184
Far 496 ] [ Maka 249 ] [ Son 124 ]


mmmmffm
249 Brita Rogstadia-Mårtensdotter = 185
Far 498 ] [ Mor 499 ] [ Make 248 ] [ Son 124 ]


*** Generation VIII ***


ffmmfmmf
310 Mårten (Rogstadius) Eriksson, född i Sylta, Rogsta sn. Bonde och smed
i Sylta, Rogsta sn.
Far 620 ] [ Maka 311 ] [ Dotter 155 ]

Gift i Rogsta sn med

ffmmfmmm
311 Karin Svensdotter, född 1595 i Wässund, Arnön, Rogsta sn.
Far 622 ] [ Make 310 ] [ Dotter 155 ]


fmmmffff
368 Peder Hansson. Bonde, vapensmed,länsman 13 i Sylta 2, 1601-,
Rogsta sn.
Far 736 ] [ Son 184 ]


fmmmffmf
370 Mårten (Rogstadius) Eriksson = 310
Far 740 ] [ Maka 371 ] [ Dotter 185 ]


fmmmffmm
371 Karin Svensdotter = 311
Far 742 ] [ Make 370 ] [ Dotter 185 ]


mmmmffff
496 Peder Hansson = 368
Far 992 ] [ Son 248 ]


mmmmffmf
498 Mårten (Rogstadius) Eriksson = 310
Far 996 ] [ Maka 499 ] [ Dotter 249 ]


mmmmffmm
499 Karin Svensdotter = 311
Far 998 ] [ Make 498 ] [ Dotter 249 ]


*** Generation IX ***


ffmmfmmff
620 Erik Pålsson, död 1609 i Sylta 1, Rogsta sn. Bonde.
Son 310 ]


ffmmfmmmf
622 Sven Månsson. Bonde i Wässund, Arnön, Rogsta.
Dotter 311 ]


fmmmfffff
736 Hans Jonsson, död 1590 ca. Bonde i Sylta 2, Rogsta sn.
Son 368 ]


fmmmffmff
740 Erik Pålsson = 620
Son 370 ]


fmmmffmmf
742 Sven Månsson = 622
Dotter 371 ]


mmmmfffff
992 Hans Jonsson = 736
Son 496 ]


mmmmffmff
996 Erik Pålsson = 620
Son 498 ]


mmmmffmmf
998 Sven Månsson = 622
Dotter 499 ]


Personregister


(Rogstadia) Mårtensdotter, Karin f 1625 155
(Rogstadius) Eriksson, Mårten f i Rogsta sn 310, 370, 498
Andersson, Mårten f 1676 i Rogsta sn 38
Davidsdotter, Karin J f i Hälsingtuna sn 39
Eriksdotter, Margareta f 1655 i Rogsta sn 77
Eriksson, Anders d 1688 i Rogsta sn 76
Eriksson, Erik f 1692 i Rogsta 20, 28
Eriksson, Johan f 1738 i Rogsta sn 10, 14
Eriksson, Lars f 1721 i Rogsta sn 26
Ersdotter, Anna f 1690 17
Hansdotter, Margareta f 1711 i Rogsta sn 23, 31
Hansson, Jon f 1685 16
Hansson, Peder bosatt i Rogsta sn 368, 496
Hansson, Sven f 1645 i Rogsta sn 92, 124
Johansdotter, Anna f 1852 i Rogsta sn (X) 1
Johansdotter, Karin f 1774 i Rogsta sn 5
Johansdotter, Margta f 1778 i Rogsta sn 7
Jonsdotter, Margareta f 1702 i Rogsta 21, 29
Jonsson, Hans d 1590 736, 992
Jonsson, Johan f 1811 i Rogsta sn 2
Jonsson, Jon f 1732 i Rogsta sn 8
Jonsson, Jon f 1764 i Hälsingtuna sn 4
Larsdotter, Anna f 1751 i Rogsta sn 13
Larsdotter, Anna f 1815 i Rogsta sn 3
Larsson, Olof f 1707 i Rogsta sn 18
Månsson, Sven 622, 742, 998
Mårtensdotter, Margareta f 1673 i Rogsta sn 47, 63
Mårtensdotter, Margareta f 1710 i Rogsta sn 19
Nilsdotter, Brigita f 1680 37
Nilsdotter, Margreta f 1748 i Rogsta sn 11, 15
Nilsdotter, Rebecka f 1718 i Rogsta sn 27
Nilsson, Lars f 1775 i Rogsta sn 6
Nilsson, Nils f 1709 i Rogsta sn 22, 30
Nilsson, Nils f 1742 i Rogsta sn 12
Olofsson, Erik d 1697 i Rogsta sn 154
Olofsson, Lars f 1679 i Rogsta sn 36
Olsdotter, Brita f 1740 i Rogsta sn 9
Persdotter, Ella f i Rogsta sn 93, 125
Persson, Hans f 1610 i Rogsta sn 184, 248
Pålsson, Erik d 1609 i Rogsta sn 620, 740, 996
Rogstadia-Mårtensdotter, Brita f 1628 i Rogsta sn 185, 249
Svensdotter, Karin f 1595 i Rogsta sn 311, 371, 499
Svensson, Hans f 1671 i Rogsta sn 46, 62


Ortregister


Arnön 3 Rogsta sn 12
Blästa 1 Rogsta sn 2, 5, 7, 10
Blästa 3 Rogsta sn 3, 6, 13, 26, 36
Blästa Rogsta 20
Blästa Rogsta sn (X) 1
Bro Via Rogsta sn 93
Bästdal 2 Rogsta sn 9, 18
Bästdal 3 Rogsta sn(X) 19
Finflo Hälsingtuna sn 4
Frölland Rogsta sn 77, 154
Garluö Rogsta sn 8
Rogsta sn 310
Rogsta sn (X) 2, 18
Silja Hälsingtuna sn 39
Stamnäs Rogsta sn 47
Sylta 1 Rogsta sn 19, 620
Sylta 2 Rogsta sn 11, 736
Sylta 2, 1601- Rogsta sn 368
Sylta Rogsta sn 23, 38, 39, 46, 47, 76, 92, 184, 185, 310
Wässund, Arnön Rogsta sn 311
Åkre Rogsta 21
Åkre Rogsta sn 22, 27


Forskare:
© Thomas Sverker. Adress: Dragåsvägen 18, 504 75. Telefon: 033-243462
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger6 2007-01-21