Wickbergs - Hälsinge Regemente

Wickbergska samlingen om Hälsinglands regemente är en guldgruva, men se upp ! Kontrollera alltid informationen i den mån det är möjligt.

Wickbergska samlingen om Hälsinglands regemente
är en guldgruva, men se upp !


(Tidigare tr. i Alir-Anor och delar finns även på nättidningen RÖTTER)

Av Thomas Sverker, Borås

Nästan alla som släktforskat har funnit att någon förfader var verksam inom det militära. Befinner du dig i den situationen att din förfader var soldat vid Hälsinge regemente så kan du få mycket information om denne din förfader, "serverat på ett silverfat". En herre vid namn Erik Wickberg gjorde under 1950 och 60 talet en mycket omfattande utredning rörande om de personer som varit verksamma i regementet. resultatet blev en mycket imponerande.

Erik Wickbergs samling om soldater och officerare vid Hälsinglands regemente på 16- och 1700-talen är en riktig "guldgruva" för den som har förfäder som var verksamma vid regementet. Samlingarna som förvaras på Gävle Stadsarkiv har filmats och finns att låna på mikrokort hos SVAR i Ramsele. Wickberg har gjort ett storaartat arbete, men som alltid när man har med den mänskliga faktorn att göra, kan det bli fel ibland. Givetvis bör man alltid kontrollera att uppgifter och påståenden som förekommer i sekundärkällor verkligen stämmer. Jag har ett exempel på en regementskrivare vid namn Erik Isacsson Backman, som om man blint litade på Wickbergs uppgifter skulle bli en annan än han egentligen var...

Officiell uppdelning av samlingen.

* Hövitsmän för fänikor
* Officerare, läkare , präster, regementsskrivare och mönsterskrivare mm.
* Underofficerare.
* Trumslagare och båtsmän.
* Vapen och uniformer.
* Soldater i följande kompanier: Alfta, Arbrå, Bollnäs, Delsbo, Forsa, Järvsö, Ovansjö, Österfärnebo.


En inblick i volymen "Hövitsmän för fänikor".

Naturligtvis är det underbart att materialet genom filmning nu har blivit lätt åtkombart för oss forskare men dessvärre är inte filmningen av bästa kvalitet. När jag gick igenom volym 1-"Hövitsmän för fänikor"- som består av 13 kort noterade jag att det är alltför många sidor som antingen har blivit för mörka eller så har de blivit så ljusa så att den av Wickberg ofta maskinskrivna texten i stort sett blir oläslig med en vanlig läsapparat. Dessutom hade det inte varit helt fel om man innan filmningen hade försökt att "få ordning" på materialet. Det är nämligen så att i denna volym vars titel får en att tro att man i stort sett skulle kunna läsa biografierna för Hälsinge regementes hövitsmän, förmodligen blir smått besviken. Volymen består maximalt till 5% av information om Hövitsmännen från år 1545. Blandat med hövitsmännens biografier kommer det lappar från ett ursprungligen alfabetiskt ordnat lappsystem över andra befäl på regementet på 1600-talet,vilket till en början ger ett lite förvirrat intryck. Dessutom har man många fall filmat Wickbergs ursprungliga anteckningar samt renskrivningen av dessa vilket innebär att man i stort sett kan finna mycket av sammanställningarna två gånger. Volymen innehåller bla sammanställningar kompani för kompani över alla befäl 1630-1681, samt i en del fall vanliga knektar, trumslagare, korpraler, präster mm. Det finns en förteckning inom vilka socknar i Hälsingland, Gästrikland, Medelpad och norra Uppland som respektive kompani hade som upptagningsområde. Vidare finns Wickbergs excerpter ur Provinsialböcker, fullmaktsböcker samt mönsterrullor. Han har även för vissa kompanier sammanställt listor över knektarna uppdelat på socknarna.
Vidare så innehåller denna volym, Hälsinge tremännings-infanteriregemente 1676, Hälsinge bataljon 1701-19, med biografier över officerare (kort 10), Hälsinge Vargeringsregemente 1789-90 och 1808-09 med biografier (främst tjänstedata), historik samt namnregister till varje kompani och en uppställning över soldater sockenvis. På kort 11 finns excerpter ur vargeringsmönsterrullorna 1808 samt samt Gävleborgs kungliga lantvärn 1809.

I andra volymer finns bla biografier och Det är främst där Wickberg har sammanfattat vad han fått fram om varje specifik person som man snabbt får nyttig information. Förutom tjänstgöringstider, fältslag med mera har Wickberg ofta med utdrag ur Hälsinglands domböcker som berör personen ifråga. Dessa uppgifter ger mycket värdefulla hänvisningar när det gäller det fortsatta sökandet efter matnyttig information om personen. Oftast redovisas källorna i texten eller som små förkortningar i slutet av biografin. Förkortningsförklaringar finns bla hos Gävle Stadsarkiv.

Exempel:

BERGH, Lars Jonsson. Son av kyrkoherden i Delsbo Jonas Petri och Anna. Var 1625 mönsterskrivare vid Johan Banérs, senare Jacob Duwalls norrländska regemente; Jörgen Horns kompani, samt 1630 regementsskrivare vid Hälsinge Regemente; mönsterskrivare vid Måns Johanssons (15.) kompani 1656, vid Erik Åkermans (5.) kompani 1658; avsked 17/6 1669.
Garnisionerad i Mitau 1625, Dunaskans 1626.
Han förde vid tinget i Alfta 24/11 1659 förgäves talan på egna, systrars och systerbarns vägnar mot Hans Ersson i Kyrkbyn för att komma åt sin faders "arvehus och jord efter en brodersdel, så ock efter hans två systrars (Ingeborg och Liva) jordpart". Vis Valbotinget 16/10 1643 uppbjöd han ett hemman Ön i Valbo.
Gift med Elin Larsdotter, dotter av landsskrivaren Lars Mårtensson.
(AVL, Bu, D,R,SSl-Delsbo)


Ovanstående exempel visar att man kan tillgodogöra sig en hel del information om man hittar sina förfäder i Wickbergs samlingar. Men observera att man helst bör kontrollera uppgifterna. Behov av kontroll framgår klart av nedanstående exempel. Jag fann en hel del uppgifter hos Wickberg om regementsskrivaren Erik Isaksson Backman, men inte allt överensstämnde med mina egna forskningsresultat.

Se upp!

Wickberg skriver bland annat om denne Backman att han var "född 1637 och troligen son till Herr Hans Backman i Finflo, Hälsingtuna...... " och att han dog 1687 varvid han begravdes i Ovanåkers kyrka, där hans gravsten skall finnas. Wickberg har här gjort sig skyldig till ett flagrant misstag och jag måste påpeka att så här grova fel inte är vanligt hos Wickberg. För det första så torde det vara hemskt ovanligt att en person som påstås vara son till en Hans skulle kalla sig Isacsson........ För det andra så var den Herr Hans som åsyftas i texten farfar till Backmans hustru, Katharina Mårtensdotter Svinfot och hette Hans Erici Svinfot (kyrkoherde i Hudiksvall (1616-1648))
Den Erik Backman som begravdes i Ovanåker 1687 är inte heller han identisk med vår Erik Isaksson. Den avlidne personen var ingen mindre än kyrkoherden i Ovanåker Erik Göransson Backman

Wickberg en flitig skribent.

Wickberg var en mycket flitig skribent och publicerade ett flertal alster i olika tidningar och tidskrifter. Här nedan följer ett smakprov på vad han har publicerat.(Inom parantes anges tidskrift och årgång)

Gysingedragonerna, (Från Gästrikland,1948.)
Hälsinge regementes uppkomst, (Hälsingerunor,1949.)
Ur Ovansjös kompanis rullor (Bocken, 1950.)
Ett mörkt blad i regementets historia,
axplock ur Hälsingarnas orderbok..... (Bocken, 1942.)
Kårböle skans (Hälsingerunor, 1952.)
Ur Forsa kompanis rullor (Bocken, 1951)
Livet på Finnskogarna........ (Gefle Dagblad H-bygdsbibl., 2,1953)
Vid Storsjön samt en ...... (Gefle Dagblad H-bygdsbibl., 3,1953)
Sommarvandring längs Dalälven (Gefle Dagblad H-bygdsbibl., 1,1953)
Andra kompaniet inom Gästrikland (Bocken 1966/67)
Då kungen kom till Gävle (Gefle Dagblad 31/3 1969)
En "Wasa" olycka i Gävle hamn (Gefle Dagblad 24/12 1967)
Folkets rop på Norska Fjällerna (Gefle Dagblad 3/1 1969)
Från Fänikaledning till Reg.stab. (Bocken 1962)
Färnebo kompani (Bocken 1964)
Geographisk beskrifning öfver Gefle 1737 (Gefle Dagblad 26/3 1964)
Järvsö kompanis chefer och deras adjutanter (Bocken 1969/70)
Karl XII:es krigsfångar (Gefle Dagbl. H-bygdsbibl.,10,1964)
Kompaniet som hade översten till Kapten (Bocken 1963)
Kårböle Skans, värnet i väster (Bocken 1969/70)
Landshövdingen som räddade Gävle från ryssarna (Gefle Dagblad julbilaga. 1967)
Majorens kompani som blev Forsa kompani (Bocken 1965)
Missdådare och bråkstakar inför rätta för 300 år sen. (Gefle Dagblad 27/12 1967)
Några Sibirienfångar vid Färnebo kompani (Bocken 1964)
Barberare, fältskärer och regementsläkare (Bocken 1971/72)
Dramat i fjällen, nyår 1719 ()
Hälsinge tremänningar och Gysingedragoner (Bocken 1973/74)
Krigiska minnen i länets kyrkor (Bocken 1974)
Major Donners rapport om trossbodarna i länet (Bocken 1974/75)
Skalmejblåsare och regementstrumslagare (Bocken 1972/73)
Ägoland sedan 1500-talet, utforskat i ÖsterFärnebo (Gefle Dagblad 20/11 1971)den 26 december 2007, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco