Sveriges Släktregister

Se upp för släktböckerna för Hälsingland ! Under KJ Nilssons ledning utarbetades imponerande sockengenealogier för många socknar runt i Hälsingland. Trots sin avsaknad av lämpliga orts- och personregister är de en värdefull hjälp för släktforskaren eller den som bara är intresserad av den egna gårdens historia. Varning............

Jag (Thomas Sverker) vill dock ge en varning. För oss som forskat mycket kring gårdar och släkter i 1500- och 1600-talets Hälsingland är det frapperande hur mycket fel som finns. Och inte nog med det, även hur mycket uppgifter som saknas ! Jag har sett exempel där man inte ens har nyttjat den äldsta vigselboken och tveksamt är det väl om de som gjort böckerna har tittat på bouppteckningarna. Om man sedan läser domböckerna så märker man hur mycket felaktiga antaganden som gjorts angående släktskap.

Använder man uppgifterna bör man vara medveten om att de är teoretiska och högst osäkra. Detta bör man även ange i sin släktutredning. Tänk på att antavlans namn och årtal endast är skelettet i uppbyggnaden av vårt förflutna. Sanningen om släktens historia finns därute i källmaterialet.

Den som vill veta mer om Sveriges släktregister kan gå till (http://www.genealogi.se/svslreg.htm)den 27 mars 2007, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco