Sockenbilder

Äntligen ! Hembygdsföreningarna runt omkring Hudiksvall gör gemensam sak. Räddas vad som räddas kan. Det handlar om den enorma bildskatt som ..........

Äntligen !

Hembygdsföreningarna runt omkring Hudiksvall gör gemensam sak. Räddas vad som räddas kan. Det handlar om den enorma bildskatt som ligger hos hembygdsföreningarna. Man uppskattar antalet bilder till runt 50 000 och då har man ändå inte tagit hänsyn till alla bilder som ligger kvar ute på gårdarna !

Man skannar in bilder och glasnegativ i en bra upplösning och ser till att säkra upp bilderna från att skatta åt förgängelsen. Man arbetar på bred front att identifiera gamla gårdsmiljöer och människor på bilderna. Ett stort tack till eldsjälarna som startat detta och hoppas på att alla ni som vet något drar ert strå till stacken.

Man skriveGåssjöokändar på hemsidan

"Projektet Sockenbilder i Hudiksvalls Kommun.
Vid ett möte den 16 januari 2006 beslutade närvarande representanter från så gott som alla hembygdsföreningar inom Hudiksvalls Kommuns geografiska område att gå ihop i ett projekt för att med gemensamma krafter ta vara på alla de bilder som föreningarna har liggande i form av glasplåtar, mjuka negativ och pappersbilder.
Bilderna ska registreras, inskannas med hög kvalité till elektroniska kopior samt publiceras på respektive förenings hemsida på ett tillgängligt sätt för att många ska kunna hjälpas åt för att samla information om bilderna. Både den elektroniska kopian, informationen om bilderna samt originalbilden ska sedan förvaras för långsiktig hållbarhet. Över 50 000 bilder finns i de aktuella föreningarnas ägo och många bilder är i akut behov av att räddas. Tidens tand i kombination med olämplig förvaring är ibland orsaken. "

Kan du bidra ? Kolla själv

Frågan är - när ger man sig ut och räddar albumen på gårdarna i socknarna. Det är nästan försent ?

Sockenbilder hade 2007.12.20 nästan 13 000 bilder inscannat för HUdiksvalls kommun.

Helsingebilder har i stort sett samma inrikting och har idag ca 15 000 bilder innscannade för Hälsingland.

Porträttfynd (släktforskarförbundet) har ca 2500 porträttbilder med ditt ursprung i Hälsingland.

Jag hoppas att det finns ett samarbete och en tanke bakom det hela så att man inte utför massor av dubbelarbete. 

 den 20 december 2007, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco