Mannen hotad !

Mannen håller på att försvinna. Om 100 miljoner år tror forskarna att manlighet enbart är en egenskap hos vissa kvinnor. Hur kul är det ?

Mannen en hotad art….

En av mina favorittidningar, Illustrerad vetenskap" klargjorde med en artikel för några år sedan (2002-5) att nu var mannen en hotad art. Som släktforskare vet vi att om det är någonstans som vi riskerar gå fel i släktforskningen så är det just på den manliga sidan. Vem vet om anmodern just i fallet med vår ana hade lyckats med en ödesdiger dikeskörning ? Nåväl vi lär ändå inte få veta sanningen så vi får utgå att det vi kan "bevisa" ur andra källor är så riktigt som det bara kan bli.

Genetikerna kan nu efter att ha kartlagt den manliga könskromosomen (Y) konstatera att den blivit en genetisk soptipp fylld med degenererade gener och i många fall är dessa helt obrukbara. Tydligen uppstod genen för 300 miljoner år sedan (fantastiskt hur man kan veta det) och sedan dess har den minskat till 30% av sin ursprungliga storlek och dessutom förlorat 97% av sina gener. Enligt artikelförfattaren förutspår nu vissa forskare att Y-kromosomen helt kommer att ha försvunnit om 100 miljoner år. Man tror att manlighet i framtiden enbart kommer att vara en egenskap hos vissa kvinnor…….. Tur att man lever nu och inte då !

Frågan man ställer sig med dagens konsumtionssamhälle är om vi (människan) fortfarande finns kvar då. Undrar om det bara är genen som är fylld med skräp, känns snarast som om det gäller hela vårt underbara jordklot……..den 9 februari 2008, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco