Ljusdal inventeras

Nu är en sockengenalogi på gång för Ljusdal. Inte oväntat är de den flitige Tony Jonsson som ligger bakom......

Sockengenealogi för Ljusdal

""Flitige Tony Jonsson fortsätter oförtrutet med sitt arbete kring Ljusdal och dess folk. Redan nu ståtar hans hemsidor med diverse register över byar, gårdar, nämndemän, präster och födelseböcker. Har du hittat flyktade Ljusdalsbor i andra socknar ? Meddela isåfall Tony och möjligör att hans projekt blir mer komplett

Läs mer här

Katrina Persdotter Ljusdal 

Skördearbete i Storhaga, Ljusdals sn. Med på bilden Katarina Persdotter från Gåssjö. Känner du igen fler. Meddela Thomas Sverker.

 

 den 9 december 2007, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco